HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN COME HOME

Các bước Tạo tài khoản 

Truy cập vào website comehome.com.vn 

Bước 1: Click vào Mục Tài khoản của tôi [icon] trên gốc phải Chọn nút "Đăng kí" để tạo tài khoản 

Bước 2: Nhập số điện thoại, xác nhận mã OTP

Bước 3: Điền các thông tin 

  • Địa chỉ thư điện tử
  • Họ và Tên
  • Ngày tháng năm sinh 
  • Giới tính 
  • Địa chỉ Khách hàng thông qua các giao dịch/ đăng ký mở tài khoản 
  • Mật khẩu đăng nhập

Bước 5: Đọc và Đồng ý các “Điều khoản dịch vụ” và “Bảo mật thông tin”

Bước 6: Bấm "Đăng kí" để hoàn tất 

*Tên đăng nhập của bạn có thể là số điện thoại và email đăng kí.*

Nếu bạn muốn thêm sản phẩm này vào danh mục yêu thích, hãy bắt đầu đăng ký tài khoản.

Đăng ký