Come Home | Hội thảo Quốc tế về Bảo tồn và Phát triển làng nghề Việt 2023

COME HOME tại Hội thảo Quốc tế về bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam 2023

Ngày 10 tháng 11, đại diện cho Central Retail Vietnam, Come Home đã có cơ hội tham gia Hội thảo Quốc tế về bảo tồn và phát triển làng nghề, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. 

Chúng tôi đã có dịp thảo luận và tương tác với các đại diện từ Thái Lan, Đại học Lund, Indonesia, cùn

Categories: News